skatt

Jag erbjuder rådgivning i de flesta skatterättsliga frågeställningar, oavsett om det avser juridiska
eller fysiska personer.

   
Tjänster jag bistår med är bl a följande;
-Upprättande av inkomstdeklaration för juridiska personer.
-Upprättande av inkomstdeklaration för enskild näringsverksamhet och privatpersoner.
-Rådgivning rörande inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.
-Planering av omstruktureringar.