revision

Jag utför revision av flertal olika företagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar samt stiftelser.

   
Jag har erfarenhet från revision av flera olika typer av verksamheter inom bl a följande områden;
   
Tillverkning        Produktutveckling och industriell tillverkning
  Entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggning
   
Handel Grossisthandel
  Detaljhandel (butik / internet)
   
Tjänster Konsulttjänster inom juridik, IT, utbildning mm
  Personlig assistans / Sjuk- & hälsovård
  Transporttjänster
  Fastighetsförmedling
   
Förvaltning Förvaltning av fastigher (industrilokaler, affärslokaler, privatbostäder, skog)
  Förvaltning av värdepapper