associationsrätt

Jag erbjuder rådgivning i associationsrättsliga frågeställningar. 
   
Jag har bred erfarenhet inom aktiebolagsrätt och erbjuder bl a följande tjänster inom detta område;
-Bolagsbildning  
-Fusion / Fission  
-Aktieöverlåtelseavtal
-Aktieägaravtal