företaget

Svanbergs Revisionsbyrå AB ägs och drivs av Auktoriserad revisor Håkan Svanberg

 företaget

revision

Jag utför revision av flertal olika företagsformer, såsom aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar samt stiftelser.

revision

associationsrätt

Jag erbjuder rådgivning i associationsrättsliga frågeställningar. 

associationsrätt

skatt

Jag erbjuder rådgivning i de flesta skatterättsliga frågeställningar, oavsett om det avser juridiska
eller fysiska personer.

skatt